นพ. บุญส่ง เลขะกุล

เสียงเรียกร้องจากพงไพร

มรดกทางปัญญา

“หนังสือเกี่ยวกับป่าซึ่งคุณหมอบุญส่งแต่ง เล่มที่ชอบที่สุดเห็นจะเป็นเรื่อง ชีวิตของฉันลูกกระทิง เป็นเรื่องของลูกกระทิงตัวน้อยๆ ที่เที่ยวไปในป่า เที่ยวคุยกับสัตว์ต่างๆ ชนิดที่อยู่ในป่านั้น ทำให้รู้วิถีชีวิตของสัตว์เหล่านั้น”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

หนังสือวิชาการเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ
Bird Guide of Thailand
Mammals of Thailand
Butterflies of Thailand
นกเมืองไทย

นิยมไพรสมาคม
งานและผลงานของนิยมไพรสมาคม (พ.ศ.๒๔๙๕-๒๕๒๗)
การเผยแพร่ให้การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดในเรื่องการอนุรักษ์

วรรณกรรมเกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ
ชีวิตของฉันลูกกระทิง
ธรรมชาตินานาสัตว์
เที่ยวป่า
ชีวิตปลาช่อน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: