นพ. บุญส่ง เลขะกุล

เสียงเรียกร้องจากพงไพร

ชีวิตและการต่อสู้

“เป็นความจำเป็นอย่างที่สุดสำหรับเมืองไทยที่จะต้องมี พ.ร.บ.คุ้มครองรักษาสัตว์ป่าตั้งแต่บัดนี้ หากรอช้าต่อไปถึงจะมี พ.ร.บ. อย่างวิเศษต่อไปภายหลังก็จะไม่มีประโยชน์อันใด เพราะเราจะไม่มีสัตว์ป่าให้คุ้มครองเหลืออีกเลย”
บุญส่ง เลขะกุล
“การสงวนพันธ์สัตว์ป่าในประเทศไทย” พ.ศ. 2492

ตระกูลเลขะกุล
กำเนิด
วัยเรียน
วิชาชีพแพทย์
งานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติ
ตำราวิชาการเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ
สัตว์ป่าที่ตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่ นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: